MyLab™Twice

Уникална платформа "Twice Ultrasound Vision" обединяваща ехограф премиум класа с помощен сателитен ехограф

Възможности на ехографската система зависят от конфигурация. Уточнете техническо задание и спецификации с нашите консултанти и ние ще Ви подготвим индивидуално предложение отговарящо на Вашите изисквания
 • Описание и характеристики
 • Галерия
 • Трансдюсери
 • Сертификати
 • Брошури
 • Презентации

MyLab™Twice


Premium End ехограф MyLab™Twice съчетава кристален образ с отлична ергономика и универсална функционалност във всички ултразвукови приложения.
Големият висококачествен touch screen екран е добре позициониран близо до най-важните работни зони на контролния панел, което позволява лесно управление с едно докосване на всички параметри в зависимост от режим на работа.
Уникалната функция Opti-Light позволява адаптиране на образа към нивото на осветление в стая. Управлението на функцията Opti-Light е директно от системата, чрез специално предвиден бутон на сензорния екран.
Сателитният MyLab™Sat осигурява високо качество на изображението съчетана с изключителна мобилност и гъвкавост при работа, интелигентно touch screen управление.

Характеристики на MyLab™Twice:
 • Premium End мултифункционална цифрова конзола с голям LCD монитор
 • висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
 • свръхвисока честота на кадрите
 • поддръжка на трансдюсери с активна матрица
 • регулиране на положението на клавиатурата и монитора във всички посоки
 • архивиране на клипове в реално време
 • MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
 • CD DVD устройство и вътрешен Hard Disk, безжична и кабелна връзка с външни устройства
Режими на работа:
- Pure Brilliance Imaging - автоматично оптимизиране на ултразвуковата картина
- Combined Pulsed Imaging - ефективно подобряване на образа
- TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение

- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер
- HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
- PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
- TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
- CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
- CMM анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
- Цветен М-мод
- TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
- B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
- HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
- Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
- Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
- XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
- VPan - панорамно изобразяване на големи органи
- RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
- RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
- Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
- ElaXto - еластосонография / неинвазивна оценка на еластичността на тъканите
- Virtual Navigator - модул за навигация и сливане на образите от УЗ, КТ и МР
- 3D/4D в реално време
- 3D панорамно изображение


Характеристики на MyLab™Sat:
- висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
- бързо стартиране и акумулаторно захранване
- разширен честотен диапазон на трансдюсерите
- безжичен интерфейс с автоматична синхронизация на бази данни
- дистанционно управление от сондата
- TEI ™ тъканно-хармонично изображение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер
- PW, HPRF - спектрален доплер

PA240 iQ Phased Array трансдюсер с активна матрица. Кардиология, транскраниални, съдови и абдоминални изследвания, CnTI съвместим


PA230E Phased Array трансдюсер. Кардиология, транскраниални, съдови и абдоминални изследвания

PA122E Phased Array трансдюсер. Кардиология, педиатрия, транскраниални и съдови изследвания
PA023E Phased Array трансдюсер. Кардиология, неонаталогия, съдови изследвания

LA532E Линеарен трансдюсер. Малки органи, съдови изследвания
LA523 Линеарен трансдюсер. Ревматология, малки органи, анестезиология, съдови изследвания, CnTI съвместим

LA522E Линеарен трансдюсер. Малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
LA435 Линеарен трансдюсер. Ревматология, малки органи, анестезиология, съдови изследвания

LA 332 iQ линеарен трансдюсер с активна матрица. Педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
LA923 Линеарен трансдюсер. Малки органи

LA533_prev.jpg
LA 533 iQ линеарен трансдюсер с активна матрица. Педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
IOT332_prev.jpg
IOT332 iQ T-shape интраоперативен трансдюсер с активна матрица

TEE022 Multi-plane TEE трансдюсер. Кардиология, трансезофагиални изследвания
TEE132 Multi-plane педиатричен TEE трансдюсер. Кардиология, трансезофагиални изследвания

CA631 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания
CA123 Микроконвексен трансдюсер. Неонатални, абдоминални, съдови изследвания

CA431 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания
CA621 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания

CA421 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания.
CA430E Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ

C5-2 Микроконвексен трансдюсер. Кардиология, педиатрия, съдови изследвания
CA541 iQ конвексен трансдюсер с активна матрица. Абдоминални, АГ, урология, педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим

BL433 Bi-scan iQ волуметричен линеарен трансдюсер с активна матрица. Ревматология, малки органи, съдови изследвания
BC431 Bi-scan Волуметрична конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ изследвания, CnTI съвместим

EC1123 End-Fire Ендокавитарен микроконвексен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания
BE1123 Bi-scan волуметричен ендокавитарен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания

TRT33 бипланов микроконвексен&линеарен трансдюсер. Трансвагинални и трансректални изследвания
EC123 End-Fire Ендокавитарен микроконвексен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания, CnTI съвместим


LP323 Лапароскопски линеарен трансдюсерIO323 Интраоперативен линеарен трансдюсер


HF CW Високочестотен доплеров трансдюсер


CW5 Доплеров трансдюсер


CW2 Доплеров трансдюсер


SC3421 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, урология, педиатрия, кардиология, малки органи, съдови изследвания, анестезиология


SL3323 Линеарен трансдюсер. Урология, педиатрия, кардиология, малки органи, съдови изследвания, анестезиология


SC3123 Микроконвексен трансдюсер. Урология, педиатрия, малки органи, съдови изследвания, анестезиология


MyLab™Twice и MyLab™Sat са произведени на заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gif


Brochure_MyLabTwice_sonomedica_300.jpg
MyLab™Twice въплащава революционна концепция на два ехографа, стационарен и мобилен, обединени от една платформа с безжична комуникация между тях. Комбинацията на двата ехографа гарантира сигурна диагноза с лесен, бърз и надежден достъп до пациента при всякакви условия за работа, включително и най-критичните.


Заявка за демонстрация