MyLab™Twice VET

MyLab™Twice VET

Възможностите и цената на ехографската система зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.

MyLab™Twice VET


Premium End ехограф MyLab™Twice VET съчетава кристален образ с отлична ергономика и универсална функционалност във всички ултразвукови приложения.
Големият висококачествен touch screen екран е добре позициониран близо до най-важните работни зони на контролния панел, което позволява лесно управление с едно докосване на всички параметри в зависимост от режим на работа.
Уникалната функция Opti-Light позволява адаптиране на образа към нивото на осветление в стая. Управлението на функцията Opti-Light е директно от системата, чрез специално предвиден бутон на сензорния екран.
Сателитният MyLab™Sat VET осигурява високо качество на изображението и интелигентно touch screen управление съчетана с изключителна мобилност и гъвкавост при работа при полеви условия.

Характеристики на MyLab™Twice VET:
  • Premium End мултифункционална цифрова конзола с голям LCD монитор
  • висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
  • свръхвисока честота на кадрите
  • поддръжка на трансдюсери с активна матрица
  • регулиране на положението на клавиатурата и монитора във всички посоки
  • архивиране на клипове в реално време
  • MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
  • CD DVD устройство и вътрешен Hard Disk, безжична и кабелна връзка с външни устройства

Режими на работа:
- Pure Brilliance Imaging - автоматично оптимизиране на ултразвуковата картина
- Combined Pulsed Imaging - ефективно подобряване на образа
- TEI ™ тъканно-хармонично изображение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер
- HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност

- PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
- TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
- CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
- CMM анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
- Цветен М-мод
- TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
- B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
- Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
- Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
- XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
- VPan - панорамно изобразяване на големи органи
- RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
- RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
- Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
- ElaXto - еластосонография / неинвазивна оценка на еластичността на тъканите
- Virtual Navigator - модул за навигация и сливане на образите от УЗ, КТ и МР
- 3D/4D в реално време
- 3D панорамно изображение
MyLab™Sat VET:

Сателитен, изцяло автономен ехограф, влизащ в състава на диагностичната система MyLab™Twice VET осигуряващ мобилност и гъвкавост при работа извън стационара и при полеви условия.
- висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
- бързо стартиране и акумулаторно захранване
- разширен честотен диапазон на трансдюсерите
- безжичен интерфейс с автоматична синхронизация на бази данни
- дистанционно управление от сондата
- TEI ™ тъканно-хармонично изображение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер
- PW, HPRF - спектрален доплер
Прочети повече >>>
MyLab™Twice и MyLab™Sat са произведени на заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gif


Brochure_MyLabTwice