Pokana_Rheuma2011_630.jpg

Форма за регистрация

Попълнете полетата във формата и натиснете бутона "Изпрати".


 
Име*
Презиме*
Фамилия*
Специалност

Курсът е насочен към
следните специалисти:*УИН*
Лекарска колегия, град
Здравно заведение*
Адрес за кореспонденция*
Телефон за връзка*
E-mail*
Данни за фактура за такса участие ( 100 лв.):*
Изпратете фактурата по:
 

* - задължителни полета
Reg_form_Rheuma_2011_150.jpg
Регистрация
Programa_Rheuma2011_BG-150.jpg
Първо съобщение BG
Programa_Rheuma2011_EN-150.jpg
Първо съобщение EN
Pokana_Rheuma2011_BG_150.jpg
Покана