MyLab™GoldPlatform

Впечатляващо качество на изображение в абдоминална ехография, изследване на малки органи, съдова, кардиологична и мускулно скелетна ехография комбинирано с модерна архитектура и софтуер-базирани актуализация и надграждане.

Възможности на ехографската система зависят от конфигурация. Уточнете техническо задание и спецификации с нашите консултанти и ние ще Ви подготвим индивидуално предложение отговарящо на Вашите изисквания

MyLab™GoldPlatform

MyLab™ Gold Platform е семейство ехографи, изградени на база многоцелева цифрова High-End платформа с променлива ергономика и гъвкава конфигурация. Произвеждат се моделите MyLab™70 XVG, MyLab™70 XVision и MyLab™60

Кратки характеристики и режими на работа:
- Голям LCD монитор на подвижно рамо
- свръхвисока честота на кадрите
- поддръжка на трансдюсери с активна матрица
- архивиране на клипове в реално време
- Windows формат за изображения и клипове
- MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
- CD DVD устройство и вътрешен Hard Disk
- USB, видео изходи, DICOM
- Pure Brilliance Imaging - автоматично оптимизиране на ултразвуковата картина
- Combined Pulsed Imaging - ефективно подобряване на образа
- TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в реално време
- M-View мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер с висока разделителна способност
- HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност
- PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
- TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
- CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
- CMM - анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
- Цветен М-мод
- Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
- XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
- Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
- VPan - панорамно изобразяване на големи органи
- TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
- B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
- RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
- RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
- CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
- ElaXto - еластосонография / неинвазивна оценка на еластичността на тъканите
- Virtual Navigator - модул за навигация и сливане на образите от УЗ, КТ и МР
- 3D/4D в реално време

PA240 iQ Phased Array трансдюсер с активна матрица. Кардиология, транскраниални, съдови и абдоминални изследвания, CnTI съвместим


PA230E Phased Array трансдюсер. Кардиология, транскраниални, съдови и абдоминални изследвания

PA122E Phased Array трансдюсер. Кардиология, педиатрия, транскраниални и съдови изследвания
PA023E Phased Array трансдюсер. Кардиология, неонаталогия, съдови изследвания

LA532E Линеарен трансдюсер. Малки органи, съдови изследвания
LA523 Линеарен трансдюсер. Ревматология, малки органи, анестезиология, съдови изследвания, CnTI съвместим

LA522E Линеарен трансдюсер. Малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
LA435 Линеарен трансдюсер. Ревматология, малки органи, анестезиология, съдови изследвания

LA 332 iQ линеарен трансдюсер с активна матрица. Педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
LA923 Линеарен трансдюсер. Малки органи

LA533_prev.jpg
LA 533 iQ линеарен трансдюсер с активна матрица. Педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
IOT332_prev.jpg
IOT332 iQ T-shape интраоперативен трансдюсер с активна матрица

TEE022 Multi-plane TEE трансдюсер. Кардиология, трансезофагиални изследвания
TEE132 Multi-plane педиатричен TEE трансдюсер. Кардиология, трансезофагиални изследвания

CA631 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания
CA123 Микроконвексен трансдюсер. Неонатални, абдоминални, съдови изследвания

CA431 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания
CA621 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания

CA421 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания.
CA430E Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ

C5-2 Микроконвексен трансдюсер. Кардиология, педиатрия, съдови изследвания
CA541 iQ конвексен трансдюсер с активна матрица. Абдоминални, АГ, урология, педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим

BL433 Bi-scan iQ волуметричен линеарен трансдюсер с активна матрица. Ревматология, малки органи, съдови изследвания
BC431 Bi-scan Волуметрична конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ изследвания, CnTI съвместим

EC1123 End-Fire Ендокавитарен микроконвексен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания
BE1123 Bi-scan волуметричен ендокавитарен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания

TRT33 бипланов микроконвексен&линеарен трансдюсер. Трансвагинални и трансректални изследвания
EC123 End-Fire Ендокавитарен микроконвексен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания, CnTI съвместим


LP323 Лапароскопски линеарен трансдюсерIO323 Интраоперативен линеарен трансдюсер


HF CW Високочестотен доплеров трансдюсер


CW5 Доплеров трансдюсер


CW2 Доплеров трансдюсер
Ехографите MyLab™70 XVG, MyLab™70 XVision и MyLab™60 сe произвеждат на заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gif
Brochure_MyLabGoldPlatform_CV_sonomedica_300.jpgBrochure_MyLabGoldPlatform_GI_sonomedica_300.jpg