Tringa Linear VET

Уникалният дизайн на системата със специален калъф за носене позволяващ закрепване на ръката или на тялото, изнесеният бутон за управление правят апарата особено пригоден за работа при полеви условия

Възможностите и цената на ехографската система зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.

Tringa Linear VET
Tringa Linear VET: мобилен е изключително лек с всичко необходимо на една ръка разстояние

Кратки характеристики:
Дисплей: 5" High Resolution VGA LCD
256 градации на сиво
Тегло: 0,8 kg
Мултичестотен линеарен ендоректален трансдюсер
Голяма прониквателна способност
Висока резолюция и контраст
Фетални таблици със специализиран протокол (телета, коне, свине, овце, лама)
Зоотехнични измервания ( дебелина на кожата, подкожната мазнина и други)
Измервания на сухожилия със специализиран протокол (конете)
Вградена памет карти съхранява до 320 снимкиЕхографите Tringa Linear VET се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gif