Поддръжка Esaote

Esaote

Еsaote е водещ световен производител на медицинска апаратура с 30 годишна история. Започвайки в далечната 1982 г, историята на компанията е пример за успешен мениджмънт и възходящо корпоративно развитие – обединяване на множество малки производители, листване на борсата, коопериране и покупка на конкурентните фирми.
Понастоящем марката Еsaote e еталон за качество, иновативност и лидерство сред ползвателите на ехографска техника, МRI и информационни технологии за медицината.

За Esaote

Еsaote е водещ световен производител на медицинска апаратура с 30 годишна история. Започвайки в далечната 1982 г, историята на компанията е пример за успешен мениджмънт и възходящо корпоративно развитие – обединяване на множество малки производители, листване на борсата, коопериране с Biosound USA, покупка на конкурентните Pie-medical, Холандия и Kontron, Франция, последователно придобиване на контролния пакет от Bracco Imaging S.p.A, Tutti S.p.A, създаване на дъщерни предприятия по цял свят.

Понастоящем марката Еsaote e еталон за качество, иновативност и лидерство сред ползвателите на ехографска техника, МRI, апаратура за функционална диагностика, информационни технологии за медицината. Значителен дял от бюджета на компанията се инвестира в нови разработки.

Ехографите са сърцевината в портфолиото на Еsaote, особено силна е позицията в сегментите: кардиоваскуларни изследвания, неврология, радиология, акушерство-гинекология и вътрешни болести, педиатрия, урология, ортопедия. Новото поколение ехографи Еsaote отговаря на последните световни тенденции за разширяване използването на ехографската техника в областите анестезиология, спешна медицина, ревматология.

Повече информация за Еsaote можете да научите на официалния сайт на компанията www.esaote.com