Поддръжка Esaote

Поддръжка и сервиз

Сономедика осигурява пълна техническа поддръжка на предлаганата апаратура, оборудване и програмно обезпечение с марката Esaote. Екип от висококвалифицираните специалисти извършва обучение за работа, профилактика, ремонт и ъпдейт за клиентите от цялата страна без значение от географското им местоположение. За нашите клиенти ние предлагаме гъвкави и удобни схеми както на абонаментно обслужване с договор, така и без договорни отношения - на повикване при необходимост. За да реагираме бързо, ние поддържаме на склад широк набор от резервни части и заместващи апарати, които предоставяме на клиента за временно ползване до отстраняване на повредата.

Гаранционно и извънгаранционно обслужване и качествен контрол

On Call Support

Диспечер сервиз

Консултации и помощ по телефона, дистанционно обслужване и връзка с централния сервиз на Esaote в България

Тел.: 070016251 ( за цялата страна)

On Call Support

Обслужване на място

Изпращане на сервизен екип на място за обучение за работа, планово обслужване, профилактика и ремонт на ехографи и ЯМР Esaote.

Попълнете заявка за сервиз

On Call Support

Качествен контрол

Качествен контрол, надграждане и ъпдейт за стабилна и надеждна работа на медицинска апаратура, отговаряща на съвремените стандарти.

Попълнете заявка за сервиз