MyLab™X7

MyLab™X7 е нова разработка на Esaote, която ви дава по-добри, по-бързи и по-надеждни решения благодарение на най-новите технологии, еталонна ергономичност и изключително интуитивния интерфейс, отговарящи на всяка нужда

Възможности на ехографската система зависят от конфигурация. Уточнете техническо задание и спецификации с нашите консултанти и ние ще Ви подготвим индивидуално предложение отговарящо на Вашите изисквания


MyLab™X7


MyLab™X7 е нова разработка на Esaote, която ви дава по-добри, по-бързи и по-надеждни решения благодарение на най-новите технологии, еталонна ергономичност и изключително интуитивен интерфейс, отговарящ на всяка нужда по най-лесния начин.

MyLab™X7 e "гъвкава и зелена" лесно подвижна система с изключително качество на изображението, оптимален и лесен за употреба интерфейс със значително по-бърз процес на работа благодарение на zero-click автоматичните функции. На големия IPS монитор могат да се видят като никога досега най-фините детайли на ултразвуковата картина.

Повишена диагностична увереност


MyLab™X7 притежава разширени конфигурационни възможности, даващи възможност на клинициста да се чувства максимално комфортно и при сложните процедури. Апаратът инкорпорира иновативни и авангардни технологии: CPI, XStrain4D, XSTIC добавящи увереност на клинициста при всички прегледи.
Специализираният режим microV за оценка хемодинамиката с висока чувствителност и висока пространствена разделителна способност ви позволява да провеждате изследвания на кръвотока по-уверено и безпроблемно, дори и в трудни ситуации.Oптимизиран работен процес

Благодарение на мощната софтуерна платформа, MyLab™X7 е насочена към намаляване на времето за прегледа и подобряване на работния процес посредством богата гама от автоматични “single click” функции за изобразяване, доплер, постпрооцесинг, измервания, архивиране и свързаност.
Със “single click” функцията измервания като: фракция на изтласкване, фетална нухална транслуценция, кардиологичнен стрейн сега са бързи и лесни с едно кликване.Широко портфолио от трансдюсери

Трансдюсерите са сърцевината на ултразвуковата технология. Техният дизайн обединява физика, електроника и геометрия и проектирането им е най-голямото инженерно предизвикателство при разработка на сигналния тракт на ехографа.
Конструкцията, материалът и технологията на производство на трансдюсерите са основните детерминанти за качеството на изображението на ултразвуковата система.

Новите иновативни iQ трансдюсери на ESAOTE са златен стандарт за state-of-the-art изображение.
✓ Активна матрица от композитен материал
✓ Single crystal
✓ Мулти адаптивни слоеве
✓ Двойно-вдлъбната геометрична леща
✓ appleprobe дизайн
✓ Разширена честотна лента за широк спектър от приложения на конвексни, линеарни, фазирани, обемни, инраоперативни и специализирани трандюсери

Широки възможности за свързаност

В съвременния бързо променящ се свят възможностите за споделяне на информацията добавят стойност към значението и. За посрещане на съвременните нужди се изисква най-високо ниво управление на клиничните данни.
Световната общност на медицинската образна дигностика навлезе в нова ера на комуникационни възможности и предизвикателства.
Новата операционна платформа на MyLab™X7 гарантира на медицинските специaлисти лесно свързане с периферните устройства, ефективно и ефикасно достигане до диагнозата и в резултат – повишаване качеството на здравната услуга.

✓ DICOM свързаност ( включително Query/Retrieve)
✓ Мулти-модални архиви
✓ Безжична свързаност
✓ MyLabTabletClinical Image - MyLab™X7 - XView+
Нов високопроизводителен алгоритъм за намаляване на спекъл шум
за ясно и подробно изобразяване за по-добра диагностика.
Режимът работи както в реално време, така и в офлайн -
за окончателното оптимизиране на качеството на изображението.
Clinical Image - MyLab™X7 - Q-Pack
Q-Pack е новият мултимодален инструмент за количествено определяне
на кривата на перфузия на контраста (Wi / Wo).
Режимът е наличен за CnTI, Color, Power Doppler.
Clinical Image - MyLab™X7 - CnTI™ Contrast Tuned Imaging
Висока чувствителност, дълбоко проникване и висока разделителна
способност на режима на контраст-
усилена ехография
Clinical Image - MyLab™X7 - CPI
Комбинирано сканиране с инвертиране на честотата.
Уверена диагностика за всеки пациент с оптимална
разделителна способност и по-добро проникване.
Clinical Image - MyLab™X7 - XLight
Разширен алгоритъм за подобряване на качеството
на обемното изобразяване.
Clinical Image - MyLab™X7 - AutoNT
Автоматично измерване на нухална транслуценция (NT).
Clinical Image - MyLab™X7 - ElaXto
ElaXto е неинвазивен метод за оценка на еластичността на тъканите.
Визуализира разлики в еластичността на структурите в реално време.
Clinical Image - MyLab™X7 - microV
Хемодинамична оценка с висока чувствителност и висока пространствена
разделителна способност за характеризиране на васкуларизация на
лезиите във всички клинични приложения. Бърза и неинвазивна.
Clinical Image - MyLab™X7 - AutoEF
Автоматично измерване на EF (напълно автоматизирана)
Clinical Image - MyLab™X7 - Stress-Echo
Пълен пакет за стрес ехо с гъвкави и персонализируеми протоколи
за получаване и преглед на изображения.
Режимът може да се комбинира с LVO.
Clinical Image - MyLab™X7 - XStrain
XStrain ™: Представяне на GLS от 3 стандартни апикални
позиции в 17-сегментното "bullseye"
Палитрата на стрейна е същата като в XStrain4D.
Clinical Image - MyLab™X7 - XStrain4D
XStrain4D е спекъл трекинг базираната технология,
която осигурява обемни модели на функцията на сърцето
и преглед на сегментния анализ във вид на "bullseye".
Clinical Image - MyLab™X7 - QAS
RF базираната технологията за автоматично и точно измерване
на твърдостта на каротидната стена и изчисляване
на индексите PWV, CC, AI, α, β.
Clinical Image - MyLab™X7 - QIMT
Автоматична real-time детекция на Intima Media Thickness
въз основа на анализ на RF сигнал
с изчисляване на стандартното отклонение и индексите на надеждност,
Ехографите MyLab™X5, MyLab™X6 и MyLab™X7 се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gifBrochure MyLabX7