Esaote ЯМР

Иновативни решения от превенцията до терапията

С непрекъснато въвеждане на иновативни клинични решения и разработване на напредничави медицински технологии Esaote се стреми да постигне подобряване и увеличаване на ефективността и ползите на здравните грижи във всички области на здравеопазването. Във всички сфери на работа на компанията: ултразвукова образна диагностика, специализирани ЯМР и медицинските ИТ, ключовите фактори определящи решенията са грижата за пациента и потребителския опит.

Превенция

Ранното диагностициране на заболяванията позволява най-добра грижа за пациентите и намалява социално-икономическите въздействия. Ето защо Esaote в продължение на много години инвестира в превантивни здравни грижи.

 • Определяне на индивидуален риск от ССЗ
 • Ранно откриване на ревматоиден артрит
 • Акушерска диагностика с висока точност
 • Ефективен цифров диагностичен процес за скрининговите програми за диагностика на млечната жлеза

Диагностика

Основната цел на компанията е да предостави на медиците оборудване за точна и надеждна диагностика отговарящо на всички клинични нужди. Интегрираните решения за управление на данни и изображения гарантират безопасен и рационален работен процес.

 • Изключителен напредък при диагностика на корпулентни и трудни за сканиране пациенти
 • Откриване и характеризиране на лезиите с КУЕ
 • Неинвазивна оценка на черния дроб с помощта SWE еластография
 • Оценка на стеатоза
 • Оценка на еластичността на лезиите в млечната жлеза
 • Fusion Imaging при диагностика на трудни за визуализация лезии
 • Fusion Imaging в невросонологията
 • Специализирани трансдюсери за открита хирургия
 • Обемна оценка на лявокамерната функция
 • Weight-bearing ЯМР
 • След оперативна визуализация на метални импланти
 • Бързо сканиране на ставни травми
 • Уверена образна диагностика благодарение на 3D 4D визуализацията
 • Цялостна кардиологична диагностика с CVIS PACS софтуерен модул
 • По-сигурни корпоративни ИТ системи с интегриран RIS PACS мениджмънт
 • Ускоряване на клинична работа с мобилен PACS
 • Квалифицирани болнични информационни системи с архивиращ софтуер съвместим с различни производители на апаратура за образна диагностика

Терапия и интервенции

Интервенционалните процедури изискват наличие на специализирани решения и функции, позволяващи определяне на правилна стратегия и индивидуален подход към всеки пациент за обезпечение на най-краткия и най-ефективния път за терапията.

 • Виртуална биопсия
 • Процедури с ултразвуково насочване
 • Лазерна аблация на лезии
 • Безопасна визуализация на нерви и регионална анестезия
 • Минимално инвазивни оперативни процедури с предоперативен ендоваскуларен и структурен сърдечен анализ
 • Софтуер за количествена ангиография за оптимизирана асистенция по време на интервенции
 • Високоефективни стратегии в ортопедията благодарение на специализирания софтуер за предварително планиране на имплантиране