VET-MR

Vet-MR е първи ЯМР специално проектиран за висококачественна диагностика във ветеринарната медицина

Възможностите и цената на ЯМР зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.

VET-MR: АМБУЛАТОРЕН ЯМР ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Основните характеристики:
 • Пълен комплект специализирани и оптимизирани коили
 • Специализиран софтуер и широк набор от препрограмирани секвенции и протоколи за ветеринарно приложение
 • Възможност за модифициране на секвенциите от оператора и персонализиране на рапортите за специфичните нужди на практиката
 • Високо качество на образа
 • Стандартната пациентна маса
 • Windows базиран интерфейс, пригоден специално за ветеринарна практика и използващ специфичната ветеринарна терминология
 • Мултипланарно изследване
 • Функция позициониране в реално време за животни
 • Лесно инсталиране: една единствена стая 18 m²
 • Отворен постоянен магнит, без нужда от специална поддръжка
 • Ниска ел. консумация : под 1.3 Kw
 • Магнитно поле 0.2 T
 • Патентована RF екранираща клетка с лека конструкция
 • Възможност за използване на стандартното налично оборудване за анестезия
 • Богат избор от опции за визуализиране, анализ и постобработка на образите
 • Мощен капацитет за съхраняване на образите, особено ценен при системи, свързани в PACS мрежа
 • Пълна DICOM съвместимост

Инсталация в едно помещение с площ 18 m²
Захранване: 1.3 KW
Без охлаждане
Екранирана стая Esaote

VetMR

Кликнете за да изтеглите брошура на VET MR в pdf форматЯМР на Esaote са произведени на заводите в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС.

certif.gif