VET-MR GRANDE

Иновативният Vet-MR Grande е нов член на семейството на ветеринарните ЯМР предназначен за диагностика както на дребни така и на големи животни

Възможностите и цената на ЯМР зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.

VET-MR GRANDE: СПЕЦИАЛИЗИРАН ВЕТЕРИНАРЕН ЯМР

Vet -MR Grande е специализирана MRI система, предназначена за ветеринарната медицина. Неговият специален потребителски интерфейс рационализира работния процес, докато набор от радиочестотни бобини и персонализирани анатомични протоколи осигуряват ефективно и точно изображение. ЯМР е оборудван за изследване на широк спектър от анатомии, включително неврокраниум, гръбначен стълб и малки стави.
Системата е разработена в колаборация с ветеринарни лекари, с цел предлагане на ефективно решение за клиники, работещи както с едри, така и с дребни животни.
Vet-MR Grande се предлага с маса в две модификации – за коне и за домашни любимци. Дизайнът е отворен, а масата дава възможност за комфортно изследване на коне и едри животни

Vet-MR Grande: Подробна информация

Основните характеристики на Vet-MR Grande са :
 • Пълен комплект специализирани и оптимизирани коили
 • Специализиран софтуер и широк набор от препрограмирани секвенции и протоколи за ветеринарно приложение
 • Възможност за модифициране на секвенциите от оператора и персонализиране на рапортите за специфичните нужди на практиката
 • Високо качество на образа
 • Наред със стандартната пациентна маса, налична специална мобилна маса за коне
 • Windows базиран интерфейс, пригоден специално за ветеринарна практика и използващ специфичната ветринарна терминология
 • Мултипланарно изследване
 • Функция позициониране в реално време за животни
 • Лесно инсталиране: една единствена стая 25 m²
 • Отворен постоянен магнит, без нужда от специална поддръжка
 • Ниска ел. консумация : под 3 Kw
 • Магнитно поле 0.25 T
 • Патентована RF екранираща клетка с лека конструкция
 • Възможност за използване на стандартното налично оборудване за анестезия
 • Богат избор от опции за визуализиране, анализ и постобработка на образите
 • Мощен капацитет за съхраняване на образите, особено ценен при системи, свързани в PACS мрежа
 • Пълна DICOM съвместимост

Инсталация в едно помещение с площ 25 m²
Общо тегло: 7 t
Захранване: 3 KW
Без охлаждане
Екранирана стая Esaote

VetMR Grande
Кликнете за да изтеглите брошура в pdf формат Кликнете за да изтеглите брошура в pdf форматЯМР на Esaote се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Нидерландия в съответствие с Европейския регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия (MDR).

certif.gif