Esaote MRI Systems

Weight-Bearing ЯМР

От 1993 г. Esaote е признат световен лидер и новатор в разработка на специализирани ЯМР. Благодарение на уникалния дизайн на G-Scan Brio, позволяващ накланяне на пациентската маса, пациентът може да бъде сканиран в изправено положение, при което се визуализира реално наличната патология под действие на телесното тегло.

Technology and features are system/configuration dependent. Specifications subject to change without notice. Information might refer to products or modalities not yet approved in all countries. For further details, please contact your Esaote sales representative.