Esaote Ultrasound Systems

Auto EF

Режим на автоматично измерване на фракция на изтласкване, базиран на технологията Speckle Tracking

Auto EF

Режим на автоматично измерване на фракция на изтласкване, базиран на технологията Speckle Tracking .
Този изключително лесен и удобен за работа алгоритъм позволява прецизно проследяване на движението на стените и, съответно, промяната на обема на лявата камера във времето. Auto EF построява график на промяната и автоматично изчислява основните показатели на лявокамерната функция: Vd ( Диастолен обем), Vs ( Систолен обем), EF ( Фракция на изтласкване) и други.
Режимът Auto EF се предлага стандартно или като опция за  ехографи от серията MyLab™.