Esaote Ultrasound Systems

CMM

В трудни за сканиране ситуации анатомичният М-мод позволява произволна промяна на позицията на курсора, като същевременно запазва диагностичната прецизност на класическата М-мода. За да намери най-добър подход към желаната проекция на сърцето, в режима СММ операторът има на разположение няколко свободно избираеми линии едновременно.

CMM - анатомичен М-мод

 
Преимущество на М-режима е бързото разчитане на параметрите на централната хемодинамика, провеждането на линейни измервания в диастолата и систолата, оценка на формата на движение на платната на клапите и регистрация на косвените признаци на нарушаване на хемодинамиката, оценка в режим на реално време на границите на сърцето и систолическата функция на сърдечните камери.
По-голяма част от изследванията се провеждат в парастернална позиция, курсорът на М-режима се разполага строго перпендикулярно на изображението на сърцето. Като недостатък на този метод се явява необходимостта от строго съблюдаване на ъгъл от 90° между курсора на М-режима и оценяваната стена на сърцето. Ако изображението на сърцето и курсорът са разположени под различен от 90° ъгъл, размерите на камерите на сърцето могат да бъдат неправилно интерпретирани.

В трудни за сканиране ситуации анатомичният М-мод позволява произволна промяна на позицията на курсора, като същевременно запазва диагностичната прецизност на класическата М-мода. За да намери най-добър подход към желаната проекция на сърцето, в режима СММ операторът има на разположение няколко свободно избираеми линии едновременно.

mylab-twice-advanced-technologies_cmm.png
mylab-twice-advanced-technologies_cmm2.png