Esaote Ultrasound Systems

CnTI™ Imaging


Режим на контраст-усилена ехография за работа с контрастни вещества (USCA ) от второто поколение предназначен за визуализация на макро-и микро-циркулацията.

CnTI™ Contrast Tuned Imaging


Революционната контраст-специфична технология Contrast Tuned Imaging (CnTI™) e разработена за работа с контрастни вещества (USCA ) от второто поколение. Принципът на действие е основан на усилването на отразения ултразвуков сигнал от циркулиращите в кръвта микромехурчета.

Предимства на CnTI™:
• Нисък механичен индекс на ултразвуковата вълна. Това позволява на въведените микромехурчета да съществуват по-дълго време
• Значението на акустическото налягане остава неизменно в хода на цялото изследване и позволява изследването да се провежда независимо от разположението на изследваните органи и системи – при различна дълбочина и фокусиране
• Редуване на нисък и висок механичен индекс по време на изследването предлага нови модерни условия за ултразвуковото сканиране: не само за откриване, но и характеризиране на чернодробните лезии
• Едновременно показване в реално време на стандартен двуразмерен образ и контраст-усиленото изображение на двоен екран
• Селективна автоматична настройка на акустичния сигнал към контрастното вещество и филтрации на всички неподходящи за изследване сигнали
• Специализиран контраст-специфичен сигнален процесинг и адаптирани пиезоелементи на трансдюсерите. На потребителя се предоставя най-доброто качество на изображението и визуализация на макро-и микро-циркулацията за всеки клиничен случай
• Новата цветова палитра гарантира оптимален контраст и резолюция и позволява на потребителя да оценят дори най-малките детайли
• Qontrast ™ количествен анализ на параметрите на КУЕ за обективна оценка на получените резултати с автоматично построяване на графики и карти.

 CnTI™ Режим на контраст-усилена ехография   CnTI™ Режим на контраст-усилена ехография


CnTI™ се предлага като опция за  ехографи от серията MyLab™.