Esaote Ultrasound Systems

Color M-mode

Комбинацията на цветен тъканен доплер ( TVM) и М-модата позволява детайлно проследяване движение на сърдечния мускул

Доплеров М–режим

 

Color M-mode - Цветен М–режим на доплер.
Този доплеров режим се получава при съвместяване на М–режим и режим на цветен доплер. Преимуществото на метода се състои във возможността на графиката да се проследи направлението и скоростта на кръвотока в даден момент на времето / фаза на сърдечния цикъл.

Q-Mode - Цветен М–режим на тъканен доплер.
Комбинацията на цветен тъканен доплер ( TVM) и М-модата позволява детайлно проследяване движение на сърдечния мускул.


CMM 5_300.jpgCMM 4_300.jpg
Аортна регургитация
(Color M-mode)
Сърце
(Q-Mode)