Esaote Ultrasound Systems

ElaXto

Режим за неинвазивна оценка на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна при лека механична компресия
Най-много еластографията се използва при изследване на неоплазиите в млечната жлеза, щитовидната жлеза и простата, а също така и при патология на черния дроб и гинекологични заболявания

ElaXto - еластография

Еластографията ( еластосонографията) е нова, бързо развиваща се технология, позволяваща визуализация на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна при лека механична компресия. Същественото предимство на еластографията пред традиционните мамографски и УЗ изследвания е в това, че новият метод не само позволява откриване на неоплазиите, но и помага при установяване на техния характер.

Eластографията се провежда в реално време, като натискът се извършва от ръката на изследователя. Параметрите на натиска се изобразяват на екрана на апарата. Програмата автоматично изчислява относителната еластичност на тъканите, построява цветната карта, сравнява еластичността на посочените зони.
Благодарение на изцяло автоматизиран процес на работа, ясно разбираеми резултати и дружелюбен софтуер еластографията е много лесен за усвояване метод и не изисква допълнително време.
При използване на функцията ElaXto Ratio на екрана се построява анализ на плътността на тъканите във вид на хистограма.

Еластографските данни са важен критерий при оценка на промени в тъканите, който значително улеснява диференциална диагноза на новообразуванията.
Най-много еластографията се използва при изследване на неоплазиите в млечната жлеза, щитовидната жлеза и простата, а също така и при патология на черния дроб и гинекологични заболявания.

mylab-twice-advanced-technologies_elaxto_mc.png
mylab-twice-advanced-technologies_elaxto_l.png mylab-twice-advanced-technologies_elaxto_c.png
Еластограма на простатата
ElaXto
Еластограма на лезия на щитовидната жлеза
ElaXto Ratio
Еластограма на лезия на черния дроб
ElaXto RatioКлинични проучвания


RealTimeElasto_300.jpg
ElastoThyroid_nodules_300.jpg                   ElastoRheuma_300.jpg
Real-Time Elastosonography Elaxto Elastosonography for Thyroid nodules Elaxto-Rheuma - Measuring Skin Thickness of Systemic Sclerosis Patients