В новата серия ехографи Esaote честотният диапазон на сканиране на линеарните трансдюсери е разширен до 22 MHz. Диапазонът на цветния доплер е увеличен до 16 MHz.

Високата пространствена разрешаваща способност, контрастното разрешение и минимизацията на реверберация в новите технологии на компания Еsаоte се постига за сметка на използване на широколентови датчици и увеличаване честотата на ултразвуковия сигнал. При сканиране широколентовият датчик получава по-широка лента с изображения , което осигурява събиране на всички отразени сигнали и позволява избирателно да се оптимизира събраната информация за всеки конкретно изследван орган.
Увеличаването на честотата на ултразвуковия сигнал позволява да се получи увеличаване на разрешението, което повишава диагностичните възможности при провеждане на изследвания, особенно на близконамиращи се съдови структури и органи.


Finger_13_300.jpgFinger_18_300.jpg
пръст
(В режим)
пръст
(Дуплекс)