Esaote Ultrasound Systems

M-View™

Технология за подобряване на образа.
Многолъчевото сложносъставно сканиране е нов подобрен метод за филтрацията в режим на реално време, базиран на конструкторски иновации в сферата на сигнален процесинг и трансдюсерите от ново поколение.
В основата на тази технология лежи комбинирането на стандартните "преки" ултразвукови лъчи с лъчи, насочени под различни ъгли. Образите получени при различни ъгли на сканирането се сумират за получаване на окончателното изображение.


M-View™ Real-Time Spatial Compound ImagingМноголъчевото сложносъставно сканиране е нов подобрен метод за филтрацията в режим на реално време, базиран на конструкторски иновации в сферата на сигнален процесинг и трансдюсерите от ново поколение.
В основата на тази технология лежи комбинирането на стандартните "преки" ултразвукови лъчи с лъчи, насочени под различни ъгли. Образите получени при различни ъгли на сканирането се сумират за получаване на окончателното изображение.
Технологията MView е в състояние да насочва до петнадесет различни ъгъла на сканиране в едно и също изображение.
Режимът MView е приложим при линейни, конвексни и микроконвексни трансдюсери.

Използването на тази технология позволява да се намали количеството на артефакти като например странични сенки и реверберации, огледални отражения и изкривяванията на формата, зърнеността на изображението. В комбинация с други методи за подобряване на изображения, такива като XView, този тип сканиране съкращава количеството на артефакти в изображението до минимум.
Благодарение на технологията MView лекарят получава по-информативно, детайлизирано изображение с подобрена разрешаваща и проникваща способност. Това е особено ценно в такива изследвания като абдоминалните, акушерските, повърхностните структури, където се изисква точна и ясна детайлизация.
Многолъчевото сложносъставно сканиране позволява по-ясно да се определят формата и структурата, да се оптимизира качеството на изображението за лесно намиране на анатомичните структури, което помага да се отстранят съмненията при заключителната диагноза.
mylab-twice-advanced-technologies_tpview.png
mylab-twice-adv-tech_01_b.png

Технологията MView™ се предлага стандартно или като опция за  ехографи от серията MyLab™.
<