Esaote Ultrasound Systems

MyLibrary

Вградена в апарата библиотека с анатомичен компендиум, практическо ръководство със специфични УЗ образи за обучение за позициониране на трансдюсера при различни видове УЗ изследвания
MyLibrary


Практическо ръководство разработено от водещи европейски специалисти
Анатомичен атлас тип "Как да го напаравя" подкрепен с референтни образи
Структуриран с отделни глави за анатомични зони и процедури
Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури
Допълнителни обяснения за процедурите
УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време