Esaote Ultrasound Systems

NNE

Специализиран режим за подобряване визуализацията на биопсични и други игли при провеждане на инвазивни диагностични и терапевтични процедури под ехографски контрол.


Needle & Nerve Enhancement


Технология на Esaote гарантираща засилено и ясно изображение на целевата зона по време на интервенционални процедури под ехографски контрол.
NNE драстично подобрява визуализация на иглата и контрастира целевите структури по време на диагностични и терапевтични интервенции.
Контрол в реално време допринася за повишаване на точността на процедурите и биопсиите, води до подобряване на работния процес и по-голям комфорт за пациента. 

mylab-twice-advanced-technologies_nne.png