Esaote Ultrasound Systems

Quality Arterial Stiffness

Радиочестотен режим за точно измерване и автоматичен анализ на артериална еластичност

Заедно с XStrain, QIMT и CFI, QAS е част от разширен пакет за кардиоваскуларна диагностика Esaote Prevention Suite


RF QAS - Radio Frequency Quality Arterial Stiffness


Базираната на директен анализ на радиочестотните сигнали технология прави RFQAS златен стандарт за измерване на диаметъра на стените на кръвоносния съд. Към настоящия момент RFQAS предлага на оператора най-голяма независимост при работа и по-голяма точност на измерванията, в сравнение с всички други налични решения.

QAS_2.jpg


Анализът на еластичността на стените на кръвоносния съд се провежда автоматично в течение на половин минута с точност до няколко микрона, като в реално време се следи промяната на диаметъра по време на сърдечния цикъл. Въз основа на получените данни се построява крива на пулсовата вълна, се изчислява локално налягане в съда и се прави заключение за степента на склеротичните изменения.
Резултатите от изследването се сравняват с референтните стойности и се отразяват в графичен вид в специализиран протокол.

QAS_1_300.jpg

Обща сънна артерия
(RF QAS)

QAS_2_300.jpg

Обща сънна артерия
(RF QAS)

Радиочестотен режим за точно измерване и автоматичен анализ на комплекса интима-медия