Esaote Ultrasound Systems

Quality Intima Media Thicknes

Радиочестотен режим за точно измерване и автоматичен анализ на комплекса интима-медия

Заедно с XStrain, CFI и QAS, QIMT е част от разширен пакет за кардиоваскуларна диагностика Esaote Prevention Suite


RFQIMT Radio Frequency Quality Intima Media Thicknes


Базираната на директен анализ на радиочестотните сигнали технология прави RFQIMT златен стандарт за измерване на комплекса интима-медия. Към настоящия момент RFQIMT предлага на оператора най-голяма независимост при работа и по-голяма точност на измерванията, в сравнение с всички други налични решения.

 WP QIMT.jpg


Всички измервания в RF QIMT се извършват в режим на реално време. Количествената и качествена оценка на състоянието на комплекса интима-медия се провежда автоматично в течение на една минута с точност до няколко микрона. Резултатите от изследването се сравняват с референтните стойности и се отразяват в графичен вид в специализиран протокол.


mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png

IMT_1_300.jpg

Обща каротидна артерия
(RF QIMT)

Радиочестотен режим за точно измерване и автоматичен анализ на комплекса интима-медия