Esaote Ultrasound Systems

TPView и B-Steer

Трапецовидното разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери съчетава преимуществата на двата типа сканиране – детайлността на линеарното и по-обширната изследвана област на конвексното. В този режим сканираната площ се увеличава до два пъти без промяна в качеството на ултразвуковата картина, включително и в режима на цветен доплер.

TPView и B-Steer


Трапецовидното разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери съчетава преимуществата на двата типа сканиране – детайлността на линеарното и по-обширната изследвана област на конвексното. В този режим сканираната площ се увеличава до два пъти без промяна в качеството на ултразвуковата картина, включително и в режима на цветен доплер.
B-Steer позволява промяна на наклона на насочването на зрителното поле в режим на сканиране.
TPView и B-Steer са изключително ценни при диагностика на гърдата, щитовидната жлеза и съдовете.

mylab-twice-advanced-technologies_tpview.png
mylab-twice-advanced-technologies_tpviewi.png