Esaote Ultrasound Systems

TVM

Специализиран доплеров режим за изследване на кинетичната активност на сърцето


TVM - Тъканен доплер


TVM - Специализиран доплеров режим за изследване на кинетичната активност на сърцето.

В режима на тъканен доплер сърдечният мускул се оцветява в различни цветове въз основа на неговата мигновена скорост. Това позволява комплексен анализ на движението на миокарда при оценка на систоличната и диастоличната функция на сърцето.
PW (пулсов) тъканен доплер измерва скоростите на сърдечния мускул в определени точки. Така се получава допълнителна информация за функцията на сърдечните камери и миокардния контрактилитет в различни сегменти.

mylab-twice-advanced-technologies_TVM3.png
mylab-twice-advanced-technologies_TVM2.png mylab-twice-advanced-technologies_TVM1.png