Esaote Ultrasound Systems

V-Pan

Панорамно разширение на зрителното поле.
VPan формира единно панорамно изображение от получените кадри или обеми. Използването на този метод дава възможност на оператора да оцени размери и морфология на големи анатомични структури и органи в случаи, когато данни получени при стандартното сканиране не са достатъчни.

V-Pan

Панорамно разширение на зрителното поле.

V-Pan формира единно панорамно изображение от получените кадри или обеми. Използването на този метод дава възможност на оператора да оцени размери и морфология на големи анатомични структури и органи в случаи, когато данни получени при стандартното сканиране не са достатъчни.

mylab-twice-advanced-technologies_vpan2.png
mylab-twice-advanced-technologies_vpani.png