Esaote Ultrasound Systems

HD Doppler и X-Flow

Иновативни режими на доплерово сканиране от новото поколение със свръх висока резолюция и изключителна чувствителност към малките скорости. Съчетанието на двата режима позволява получаването на ангиографско изображение на кръвоносни съдове с много малък диаметър и ниска скорост на кръвта без артефакти, препокриване и алайзинг.

HD Doppler и X-Flow

HD Doppler и X-Flow са режимите на доплерово сканиране от новото поколение със свръх висока резолюция и изключителна чувствителност към малките скорости. Съчетанието на двата режима позволява получаването на ангиографско изображение на кръвоносни съдове с много малък диаметър и ниска скорост на кръвта без артефакти, препокриване и алайзинг.
Операторът има възможност за прецизна настройка на детайлността на картината и цветната карта.

mylab-twice-advanced-technologies_xflow.png mylab-twice-advanced-technologies_hdcfm.png