MyLab™X5

Новият Esaote MyLab™X5 постига високо ниво на интелигентно и просто управление, улесняващо отнемащите време процедури, а високото качество на образа способства върховна диагностична прецизност.

Възможности на ехографската система зависят от конфигурация. Уточнете техническо задание и спецификации с нашите консултанти и ние ще Ви подготвим индивидуално предложение отговарящо на Вашите изисквания


MyLab™X5


Новият Esaote MyLab™X5 е създаден да постига високо ниво ехографско изследване с интелигентно и просто управление, улесняващо отнемащи време процедури.
С уникалната си ергономия и внимание към всяка клинична нужда, MyLab™X5 изгодно се отличава с бързите си реакции и интуитивния интерфейс. Работа с него Ви носи усещане за тотален комфорт.
Автоматизираното управление с един клик улеснява максимално реализиране на Вашите клинични задачи, а високото качество на образа способства за върховна диагностична прецизност.

MyLab™X5: Отвъд лесното


✓ Бърз и лесен
✓ Управление с един клик
✓ Диагностична увереност
✓ Богато портфолио трансдюсери
✓ Вградена батерия
✓ Режим стендбай и стартиране за по-малко от 15 sec


Клинични приложения

✓ Сърдечно-съдови
В конфигурация за кардиологични и съдови изследвания MyLab™X5 се окомплектова с всички необходими режими, измервания и специализирани репорти, като пълнофункционална кардиоваскуларна система.

✓ Женско здраве
Конвексните и ендовагиналните трансдюсери осигуряват отлично качество на изображението за акушерски и гинекологични изследвания. Високоапертурният 4D трансдюсер може да се използва и за конвекционална 2D ехография.

✓ Обща ехография
Новият MyLab™X5 на Esaote покрива всички клинични нужди: от абдоминална ехография до изследвания в ендокринилогията; в диагностиката, терапията и проследяване.Широко портфолио от трансдюсери


Трансдюсерите са сърцевината на ултразвуковата технология. Техният дизайн обединява физика, електроника и геометрия и проектирането им е най-голямото инженерно предизвикателство при проектиране на сигналния тракт на ехографа.

Трансдюсерите са първичният компонент в сигналната верига на ултразвуковата система с най-голям принос за финалния диагностичен образ. Макар и през последните години индустрията да постигна голям напредък в оптимизацията на преобразуването на сигнала, алгоритмите за пост-процесинг и сложните технологии за редуциране на шума, ултразвуковите трансдюсери остават свързващият интерфейс между пациента и лекаря.


IQ трансдюсери


Конструкцията, материалът и технологията на производство на трансдюсерите са основните детерминанти за качеството на изображението на ултразвуковата система. Новите иновативни iQ трансдюсери на ESAOTE са златен стандарт за state-of-the-art изображение.

✓ Активна матрица от композитен материал
✓ Мулти адаптивни слоеве
✓ Двойно-вдлъбната геометрична леща
✓ appleprobe дизайн
✓ Разширена честотна лента за широк спектър от приложения на конвексни, линеарни, фазирани, обемни, инраоперативни и специализирани трандюсери

Clinical Image - MyLab™X5 - Needle-visibility
Технологията позволява на потребителите ясно да видят целевите структури
и иглата по време на интервенционните процедури.
Clinical Image - MyLab™X5 - AutoNT
Автоматично измерване на нухална транслуценция (NT).
Clinical Image - MyLab™X5 - AutoEF
Автоматично измерване на EF (напълно автоматизирана)
Clinical Image - MyLab™X5 - Stress-Echo
Пълен пакет за стрес ехо с гъвкави и персонализируеми протоколи
за получаване и преглед на изображения.
Режимът може да се комбинира с LVO.
Clinical Image - MyLab™X5 - XStrain
XStrain ™: Представяне на GLS от 3 стандартни апикални
позиции в 17-сегментното "bullseye"
Палитрата на стрейна е същата като в XStrain4D.
Clinical Image - MyLab™X5 - QIMT
Автоматична real-time детекция на Intima Media Thickness
въз основа на анализ на RF сигнал
с изчисляване на стандартното отклонение и индексите на надежднос
Ехографите MyLab™X5, MyLab™X6 и MyLab™X7 се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gifBrochure MyLabX5