• Описание
 • Избор на площадка
 • Галерия
 • Брошури
 • Сертификати
S-Scan фотогалерия S-Scan: Кратка характеристика на продукта

S-Scan въплъщава богатия и дългогодишен опит на Esaote в областта на специализираните ЯМР системи за мускулно – скелетни изследвания.
Продуктът е изцяло в крак с новите тенденции за икономическа ефективност и ергономичност в здравеопазването и е разумния избор за всяка една натоварена клиника.
S-scan покрива цялата гамо от мускулно – скелетни приложения: стъпала/глезени, колене, бедра, лумбален и цервикален гръбначен стълб, рамене, лакти, ръце/китки. Уникалният дизайн и ротиращата се в широк обхват маса, гарантират лесно позициониране и ненадминат комфорт за пациента, максимална стабилност и лесно провеждане на изследванията.
Отвореното гентри предлага лесен достъп на пациента без клаустрофобия при експедитивно и прецизно позициониране в реално време с бързи секвенции и визуализиране на специален екран върху гентрито.
Системата заема същата площ както Opera и е идеалният избор за ъпгрейд на наличната система.

S-scan: Подробна информация

S-scan се отличава със следните характеристики:
 • Отворен постоянен магнит с минимални разходи за поддръжка
 • Магнитно поле 0.25 T
 • Самостоятелна система с компактни размери, която може да се инсталира на 18 m2
 • Ниска ел. консумация : под 3 Kw при стандартно захранване 220/110V
 • Ергономична ротираща се маса с товароподемност 200 kg
 • Патентована RF екранираща клетка с лека конструкция
 • Пълен комплект специализирани и оптимизирани намотки
 • Всички секвенции за мускулно – скелетни изследвания
 • Широк набор от препрограмирани секвенции и протоколи
 • Възможност за модифициране на секвенциите от оператора и персонализиране на рапортите
 • Мултипланарно изследване
 • Функция позициониране в реално време с дисплей върху гентрито
 • Windows базиран интерфейс
 • Богат избор от опции за визуализиране, анализ и постобработка на образите
 • Мощен капацитет за съхраняване на образите, особено ценен при системи, свързани в PACS мрежа
 • Пълна DICOM съвместимост

S-SCAN: РАЗУМНИЯТ ИЗБОР НА КОМПЛЕКСНА MRI СИСТЕМА


S-Scan easy to install
S-Scan can be installed in a space as small as 18 sqm
RF screening is simple as Esaote has a specially developed modular RF shielding available, which avoids costly and time consuming construction works. The innovative Esaote RF pavilion makes use of existing illumination and air-conditioning, makes it possible to install it in a standard room (4 X 4,5 m 2 minimum).
S-Scan, thanks to its very low power consumption of only 3 kW can be connected to a standard power outlet (220V or 110V).
S-Scan is ideal for installation in small or space limited practices.

Избор на площадката за S-Scan
O-Scan фотогалерия
Фотогалерия S-Scan
Общо снимки и клинични изображения: 20 бр.


Кликнете за да изтеглите брошура на O-SCAN в pdf форматЯМР на Esaote са произведени на заводите в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС.

certif.gif

Заявка за демонстрация