Esaote_250.jpg

P8000 Power

icoP8000Power.jpg ЕКГ апарат ESAOTE P8000 Power
Портативен цифров многоканален електрокардиограф с 12 канален принтер, възможност за провеждане на стрес тест изследвания и спирометрия


Подробна информация | Продуктова брошура | Запитване

P8000

icoP8000.jpg ЕКГ апарат ESAOTE P8000
Портативен цифров многоканален електрокардиограф 
 с 3 канален термопринтер

Подробна информация | Продуктова брошура | Запитване

P80 Power

P80 Power.jpg ЕКГ апарат ESAOTE P80 Power
Портативен цифров многоканален електрокардиограф с 12 канален термопринтер и възможност за спирометрия
 

Подробна информация | Продуктова брошура | Запитване

P80 Six

P80six.jpg ЕКГ апарат ESAOTE P80 Six
Портативен цифров многоканален електрокардиограф с 12 канален термопринтер
 

Подробна информация | Продуктова брошура | Запитване

P80

icoP80.jpg ЕКГ апарат ESAOTE P80
Портативен цифров многоканален електрокардиограф 
с 3 канален термопринтер

Подробна информация | Продуктова брошура | Запитване

My Formula

MyFormula.jpg Стрес тест система ESAOTE My Formula
Стационарна стрес тест система


Подробна информация | Продуктова брошура | Запитване