Esaote Ultrasound Systems

Coronary Flow Imaging

Специализиран доплеров режим за оценка на кръвотока в коронарните артерии

Заедно с XStrain, QIMT и QAS, CFI е част от разширен пакет за кардиоваскуларна диагностика Esaote Prevention Suite

CFI - Coronary Flow Imaging

CFI - Специализиран доплеров режим за оценка на кръвотока в коронарните артерии.

В режима на CFI се увеличава чуствителността на доплера към кръвотока в артериите, като скоростите, идващи от камерите и предсърдията се подтискат. Режимът е ценен за оценка на базовата сърдечна функция и е ефективна диагностична модалност за откриване на патологии.

Режимът CFI е заложен в методика за оценка и изучаване на коронарния резерв ( Coronary Artery Evaluation/Coronary Reserve) при провеждане на стрес тест изследвания.
Скоростта на кръвотока се измерва в трите сегмента на лява предна низходяща коронарна артерия ( LAD): проксимален ( P), медиален ( M) и дистален ( D) по време на покой, дипиридамолов тест и възстановяване.
mylab-twice-advanced-technologies_cfi.png