Esaote Ultrasound Systems

Ехографи и ЯМР за домашни животни

Ултразвуковите системи и ЯМР производство Esaote са идеални неинвазивни инструменти за получаване на максимална бърза и точна диагноза. Висококачествените ултразвукови сканери и ядрено-магнитния резонанс се приема като неотделима част от стандартното оборудване за образна диагностика за всички прогресивни малки или голями ветеринарни практики. От рутинна диагностика в кабинета на квартален ветеринарен лекар до сложни кардиологични прегледи в академичната среда Esaote - Pie Medical предлага широка гама от ултразвукови диагностични системи и специализирани ЯМР за справяне с всяка отделна нужда.

Трансдюсери за ветеринарната медицина

Трансдюсери

Over 30 years of experience in the veterinary field have lead to the development and introduction of specific light-weight, durable transducers to cover a wide range of applications. Ranging from endorectal to linear, (micro)convex and phased array, from low frequency to high frequency, our transducers will meet every clinical need and preference.

Трансдюсери за ветеринарната медицина

Трансдюсери за ветеринарната медицина

Клинични образи

Impressive image quality in all modalities and in a wide range of applications. Besides B-Mode, M-Mode and Doppler-imaging, our ultrasound systems offer multiple advanced technologies to have stunning images within reach.

Клинични образи