MyLab™OneVET

Новият MyLab ™OneVET е революционен високо производителен преносим ултразвуков апарат със сензорно управление от 12'' екран с висока резолюция

Възможностите и цената на ехографската система зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.


MyLab™OneVET


Преносим цифров ехограф, подходящ за всички области на ултразвуковата диагностика във ветеринарната медицина, където са необходими мобилност, бързина и автономност, съчетани с изключително високо качество на образа и разнообразие на режимите.
MyLabOneVET е таблет-ехограф, който предлага висок клас представяне в малък по обем апарат. Захранването е батерийно или от мрежата. Специализираният ветеринарен touchscreen потребителски интерфейс помага за бързи и прецизни ехографски изследвания, диагностика и печат.
В системата са вградени ветеринарни библиотеки с анатомичен атлас, позиция на трансдюсера, референтни образи и инструкции за работа. Ръкохватката и трансдюсерите с програмируеми бутони са особено ефикасни в условия на спешност и работа на терен.
Режими и модалности


✓ Разширен честотен диапазон до 22 MHz в В мод и до 16 MHz в режима на доплер 
TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
X-View - адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
M-View - мултилъчева технология на сканиране
✓ CFM/Power - цветен и мощен доплер
✓ PW - спектрален доплер
TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
NNE - специализиран режим за подобряване визуализацията на биопсични игли при провеждане на процедури под ехографски контрол
MyLibrary - практическо ръководство за обучение
MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър


Предимства на MyLabOne Vet:


✓ висококачествен TFT LCD Touch screen дисплей за интелигентно управление с едно докосване
✓ голям ехографски образ върху екрана с авторотация при завъртане на ехографа
✓ програмируеми бутони на ръкохватката и дръжката на трансдюсера
✓ специализирана количка с разширителна станция
✓ безжична връзка с външни устройства WiFi и Bluetooth
✓ Windows формат за изображения и клипове
✓ MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
✓ вграден твърд диск с голям капацитет
✓ батерия с дълъг живот - автономна работа до 90 min и възможност за двойна батерия
✓ ергономична ръкохватка и колан за лесно захващане при работа
✓ мултиконектор за допълнителни трансдюсери;
✓ захранване 220V или от вграден акумулатор
✓ експортиране на резултатите: PC (Windows®, Mac®), таблети, смартфони
✓ всеобхватна мрежова съвместимост: LAN, Wi-Fi, DICOM и IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
MyLibrary

Практическо ръководство

 
• Анатомичен атлас тип "Как да го направя" подкрепен с референтни образи, структурирани с отделни глави за анатомични зони и процедури
• Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури, допълнителни обяснения за процедурите и УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
• Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време

OPUS - One Probe Ultrasound Solution

Универсално решение за ветеринарната практика

• SC3123 6-10 MHz, iQ Probe 

Абдоминална ехография и базова ехокардиография на кучета, котки и екзотични животни

Този уникален микро-конвексен трансдюсер е предназначен както за абдоминална така и basic кардио-ехография. Широкият честотен диапазон го прави подходящ за котки, кучета различни размери и екзотични животни.
Затова SC3123 е истинско универсално решение за всяка ветеринарна практика.  

Широка гама от трансдюсери

с честотен диапазон от 1 до 22 MHz за най-малки и най-големи пациенти

• SC3421 3-7 MHz

Абдоминална ехография на кучета и екзотични животни

• SL3235 6-18 MHz 25mm

Мускуло-скелетна и обща ехография на кучета и котки и екзотични животни

• SL3323 6-13 MHz 40mm

Мускуло-скелетна и обща ехография на кучета и котки и екзотични животни

• SL3116 15-22 MHz 13mm

За повърхностни структури при кучета, котки и екзотични животни

• SV3513 5-10 MHz 50mm

Линеарен трансдюсер за репродуктивна медицина и изследване на стави при едри животни

• SP3630 1-4 MHz

Нискочестотен phased array за ехокардиография на едри породи


Ехографите MyLab™Touch, MyLab™One и MyLab™Sat се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gif<
BrochureMyLabOneVET_sonomedica_300.jpg