Esaote_250.jpg 

Elaxto Еластосонография

Elaxto.jpgElaXto Еластосонография - нова технология, позволяваща визуализация на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна при лека механична компресия. Eластографията се провежда в реално време, като натискът се извършва от ръката на изследователя. Програмата автоматично изчислява относителната еластичност на тъканите, построява цветната карта, сравнява еластичността на посочените зони.

CnTI™ Контраст-специфичен софтуер

CnTI_50.jpgРеволюционната контраст-специфична технология «Contrast Tuned Imaging» (CnTI™) e разработена за работа с иновативни контрастни вещества (USCA ) от второто поколение. Принципът на действие е основан на усилването на отразения ултразвуков сигнал от циркулиращите в кръвта микрочастици ( микромехурчета). Режимът се използва при всички видове на сканиране и позволява работа в реално време.

Система за обемно сливане на образи

VN.jpg Virtual Navigator е високотехнологична система за обемно "сливане" на образи от различни модалности.
Крайният резултат е синхронизирано комбинирано изображение съчетаващо резолюцията на КТ или МР и ехография в реално време. Сливането на образите позволява да се преодолеят всички физиологични и физически ограничения на ултразвуковото сканиране.

XStrain™ - оценка и анализ на миокардната функция

XStrain.jpgТехнологията XStrain™ е нов метод за оценка на кинематиката на миокарда според скоростта на свиване на влакната на миокарда (Strain and Strain Rate).
Методът е базиран на прецизен спекъл анализ на образите получени с висока честота на кадрите ( Speckle tracking echocardiography). Съществуват 2D и 4D XStrain анализ на лявата камера. (Strain and Strain Rate).

CFI Доплер диагностика на коронарните артерии

CFI.jpg CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии. CFI увеличава чуствителността на доплера към кръвотока в артериите, като скоростите, идващи от камерите и предсърдията се подтискат.
Режимът е ценен за оценка на базовата сърдечна функция и е ефективна диагностична модалност за откриване на патологии.

 

RFQIMT Измерване на комплекса интима-медия

qIMT.jpgRF QIMT Технология за измерване на комплекса интима-медия.
Базираната на директен анализ на радиочестотните сигнали, технологията RF QIMT е златният стандарт за измерване на диаметъра и състоянието на вътрешния слой на кръвоносния съд.

 

RFQAS Измeрване на артериалната еластичност

QAS.jpgRFQAS Технология за измeрване на артериалната еластичност
Анализът на еластичността на стените на кръвоносния съд се провежда автоматично в течение на една минута с точност до няколко микрона, като в реално време се измерват разликата на диаметъра по време на диастола и систола.

XHF Разширен честотен диапазон

HD1822.jpgXHF Разширен честотен диапазон на сканиране до 22 MHz и високочестотен цветен доплер до 16 MHz.
Благодарение на ултрависоките честоти ехографите ESAOTE позволяват постигане на изключителна резолюция при оценка на всеки един детайл.

iQ-трансдюсери с активна матрица

iQ.jpgiQ-трансдюсерите на Esaote поставят златен стандарт в ултразвуковата диагностика.
Технологията iQ осигурява превъзходна пространствена и контрастна резолюция в В-Mode и забележителна чувствителност на доплеровите режими.
Ябълковидната форма на iQ-probe осигурява комфортна позиция на ръката на лекаря.

3D/4D режим на работа

4D.jpgРежим за получаване и анализ на 3D/4D изображения в реално време с конвексни, линеарни и трансвагинални обемни трансдюсери.
Използването на 3D/4D режими на сканиране позволява значително да се разширят диагностичните възможности на обикновеното 2D сканиране в областта на акушерството и гинекологията, ангиологията, а също така и при изследоване на мускулно-скелетна система.

XView Адаптивна технология за подобряване на образа

XView_75.jpgАдаптивен алгоритъм за обработка и цифрово филтриране на образа в реално време. XView (eXtreme View) прави оценка на структурата на сивата скала на пикселно ниво във всеки кадър, отстранявайки зърнеността и шумовете, динамично определяйки границите, увеличавайки диагностичната точност и подобрявайки визуализацията на тъканите.

MView Многолъчево сложносъставно сканиране

mView_50.jpgМноголъчевото сложносъставно сканиране е нов подобрен метод за филтрацията в режим на реално време, базиран на конструкторски иновации в сферата на сигнален процесинг и трансдюсерите от ново поколение.
В основата на тази технология лежи комбинирането на стандартните "преки" ултразвукови лъчи с лъчи, насочени под различни ъгли. Образите получени при различни ъгли на сканирането се сумират за получаване на окончателното изображение.

HD Doppler и X-Flow

XFlow.jpgHD Doppler и X-Flow са режимите на дуплексното сканиране с цветен/мощен доплер от новото поколение със свръх висока резолюция и изключителна чувствителност към малките скорости. Съчетанието на двата режима позволява получаването на ангиографско изображение на кръвоносни съдове с много малък диаметър и ниска скорост на кръвта без артефакти, препокриване и алайзинг.

TP View & B-Steer Трапецовидно сканиране

TPView_1.jpgТрапецовидното разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери съчетава преимуществата на двата типа сканиране – детайлността на линеарното и по-обширната изследвана област на конвексното.
B-Steer позволява промяна на наклона на насочването на зрителното поле в режим на сканиране.