MyLab™9 eXP

Новата ултразвуковата платформа Ultra MyLab™9 осигурява зашеметяващо качество на изображението с по-голяма яснота на образа, чувствителност и контраст гарантиращи постигане на експертна диагноза

Възможности на ехографската система зависят от конфигурация. Уточнете техническо задание и спецификации с нашите консултанти и ние ще Ви подготвим индивидуално предложение отговарящо на Вашите изисквания
  • Описание и характеристики
  • Галерия
  • Сертификати
  • Брошури
  • Медия

MyLab™9 eXPPremium End ехограф MyLab™9 eXP съчетава кристален образ с отлична ергономика и универсална функционалност във всички ултразвукови приложения. MyLab™9 eXP е новия флагман на Esaote създаден през 2018 година за да поддържа най-високата производителност в целия спектър от ултразвуковите приложения съчетана с ултра-комфорта на италианската ергономичност и свръх лесения потребителски интерфейс.

Големият висококачествен touch screen екран е добре позициониран близо до най-важните работни зони на контролния панел, което позволява лесно управление с едно докосване на всички параметри в зависимост от режим на работа.

Уникалната функция Opti-Light позволява адаптиране на образа към нивото на осветление в стая. Управлението на функцията Opti-Light е директно от системата, чрез специално предвиден бутон на сензорния екран.

easyMode иновативно тач управление за оптимизиране на ехографския образ чрез интелигентни алгоритми в реално време


Описание и възможности


- Premium End мултифункционална цифрова конзола с голям LCD монитор
- висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
- свръхвисока честота на кадрите
- Shear-Wave процесинг
- Fusion Imaging
- дистанционно управление от смартфон
- поддръжка на монокристални трансдюсери с активна матрица
- регулиране на положението на клавиатурата и монитора във всички посоки
- архивиране на клипове в реално време
- MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
- CD DVD устройство и вътрешен Hard Disk, безжична и кабелна връзка с външни устройства
- Pure Brilliance Imaging - автоматично оптимизиране на ултразвуковата картина
- Combined Pulsed Imaging - ефективно подобряване на образа
- TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер- HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
- PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
- TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
- CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
- CMM анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
- Цветен М-мод
- TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
- B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
- HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
- Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
- Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
- XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
- VPan - панорамно изобразяване на големи органи
- RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
- RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
- Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
- ElaXto - еластосонография / неинвазивна оценка на еластичността на тъканите
- Virtual Navigator - модул за навигация и сливане на образите от УЗ, КТ и МР
- 3D/4D в реално време
- 3D панорамно изображениеMyLab™9 eXP. Клинични образиMyLab™9 eXP

Ехографите MyLab™9 eXP се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Нидерландия в съответствие с Европейския регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия (MDR).

certif.gif


Brochure_MyLabTwice_sonomedica_300.jpgЗаявка за демонстрация