MyLab™Eight VET

MyLab™Eight VET премиален клас ехографска система за максимална ефективност и продуктивност в ежедневната ветеринарна практика.

Възможностите и цената на ехографската система зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.

MyLab™Eight VET:

Световен лидер във ветеринарната ултразвукова диагностика


MyLab™Eight VET осигурява надеждна диагностика благодарение на високопроизводителната съвременна платформа и високите технологии, както и простота и лекота на използване.
Ехографът има иновативна ергономика, компактен и мобилен, лесно се предвижва и е в състояние да се приспособи към всякакви условия за работа, включително и най-критичните като интервенционни и операционни зали.
Уникалната функция Opti-Light позволява адаптиране на образа към нивото на осветление в стая. Управлението на функцията Opti-Light е директно от системата, чрез специално предвиден бутон на сензорния екран. Големият висококачествен touch screen екран е добре позициониран близо до най-важните работни зони на контролния панел, което позволява лесно управление с едно докосване на всички параметри в зависимост от режим на работа.
Благодарение на модулната архитектура MyLab™Eight VET предлага ефективно решение за всяка конкретна нужда, оптимизира условия за работа и подобрява грижите за пациентите.


Описание и възможности


- Premium End мултифункционална цифрова конзола с голям LCD монитор
- висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
- свръхвисока честота на кадрите
- Shear-Wave процесинг
- Fusion Imaging
- дистанционно управление от смартфон
- поддръжка на монокристални трансдюсери с активна матрица
- регулиране на положението на клавиатурата и монитора във всички посоки
- архивиране на клипове в реално време
- MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
- CD DVD устройство и вътрешен Hard Disk, безжична и кабелна връзка с външни устройства
- Pure Brilliance Imaging - автоматично оптимизиране на ултразвуковата картина
- Combined Pulsed Imaging - ефективно подобряване на образа
- TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер

- HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
- PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
- TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
- CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
- CMM анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
- Цветен М-мод
- TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
- B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
- Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
- Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
- XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
- VPan - панорамно изобразяване на големи органи
- RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
- RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
- Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
- ElaXto - еластосонография / неинвазивна оценка на еластичността на тъканите
- Virtual Navigator - модул за навигация и сливане на образите от УЗ, КТ и МР
- 3D/4D в реално време
- 3D панорамно изображение

MyLab™Eight Vet сe произвежда в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и е класифициран като устройство от клас IIа.

certif.gif


Brochure_MyLabEightVet