MyLab™Alpha

Създаден на новата платформа POP - Esaote Productivity-Oriented Platform

Нов стандарт в класа на портативните high–end ехографски системи

Възможности на ехографската система зависят от конфигурация. Уточнете техническо задание и спецификации с нашите консултанти и ние ще Ви подготвим индивидуално предложение отговарящо на Вашите изисквания
 • Описание и характеристики
 • Режими и възможности
 • Сертификати
 • Брошури
 • Медия

MyLab™Alpha

Ехограф MyLab™Alpha - нов стандарт в класа на портативните Hightend ехографски системи  
 
Многофункционалният ехограф MyLabAlpha блестящо съчетава последните технологични нововъведения с интуитивност на менюто и портативни размери.
Тази концепция е изцяло в духа на последните промени в изискванията на потребителите: отличен образ, функционалност и надеждност при най-компактни размери. Ехографът е особено подходящ в сърдечносъдовата и общата образна диагностика и отлично задоволява нуждите и на най-взискателните многопрофилни здравни заведения. 

Кратки характеристики и режими на работа на ехографа:
 • голям LCD монитор с възможност за завъртане
 • touch-screen панел с висока резолюция
 • интуитивен интерфейс и лесен достъп към функциите
 • оптимални настройки за всички клинични ситуации
 • създаден за висока производителност
 • stand-by режим и бързо стартиране

 • захранване 220V или от вграден акумулатор
 • интелигентни програмируеми бутони
 • поддръжка на iQ трансдюсери с активна матрица
 • TEI™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
 • X-View™ адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
 • M-View™ - мултилъчева технология на сканиране
 • CFM/Power - цветен и мощен доплер
 • HD Doppler и X-Flow™ - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
 • PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
 • TVM™ - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
 • CFI™ - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
 • CMM™ анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
 • Цветен М-мод
 • TP-View™ - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
 • B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
 • HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
 • NNE™ - специализиран режим за подобряване визуализацията на биопсични игли при провеждане на процедури под ехографски контрол
 • RF QAS™ - измeрване на артериалната еластичност в реално време
 • RF QIMT™ - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
 • Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
 • Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
 • XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
 • Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
 • MyLibrary™ - вградена в апарата библиотека с анатомичен компендиум, практическо ръководство със специфични УЗ образи за обучение за позициониране на трансдюсера
 • експортиране на резултатите: PC (Windows®, Mac®), таблети, смартфони
 • пълна мрежова съвместимост
 • USB, CD/DVD
 • DICOM и IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) съвместимост
 • MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
Основни и опционални режими и функционални възможности


mylab-twice-advanced-technologies_tei.png


TEI™

Широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение.
Прочети повече за TEI™

mylab-twice-advanced-technologies_xflow.png


HD Doppler и X-Flow™

Иновативни режими на дуплексното сканиране с цветен/мощен доплер от новото поколение
Прочети повече за HD Doppler и X-Flow™

Режим за създаване на фото реалистични обемни изображения и 4D анимация


3D/4D

Режим за създаване на фото реалистични обемни изображения и 4D анимация
Прочети повече за 3D/4D

Режимът NNE подобрява визуализацията на игли за биопсия и контрастира целевите структури


Needle & Nerve Enhancement

Режимът NNE подобрява визуализацията на игли за биопсия и контрастира целевите структури
Прочети повече за NNE

CnTI™


CnTI™

Режим на контраст-усилена ехография за визуализация на макро-и микро-циркулацията
Прочети повече за CnTI™

ElaXto Режим за оценка на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна


ElaXto

Режим за оценка на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна
Прочети повече за ElaXto

mylab-twice-advanced-technologies-02-c.png


X-HF

Ултра високочестотна ехография с честоти до 22MHz за оценка на кожа и подкожие

TVM - Цветен и пулсов тъканен доплер


TVM™

Тъканен доплер за изследване на кинетичната активност на сърцето.
Прочети повече за TVM™

mylab-twice-adv-tech_01_a.png


XView™

Технология за адаптивно филтриране на образа.
Прочети повече за X-View

mylab-twice-advanced-technologies_cfi.png


Coronary Flow Imaging

Специализиран доплеров режим за оценка на кръвотока в коронарните артерии
Прочети повече за CFI™

mylab-twice-adv-tech_01_b.png


MView™

Многолъчевото сложносъставно сканиране
Прочети повече за MView™

X-Strain Speckle Tracking базирана оценка на регионална и глобална функция на сърдечните кухини


X-Strain

Speckle Tracking базирана оценка на регионална и глобална функция на сърдечните кухини
Прочети повече за X-Strain

mylab-twice-adv-tech_01_c.png


HD Zoom

Увеличение в реално време с висока разделителна способност.
Прочети повече за HD Zoom

Auto EF - Режим на автоматично измерване на фракция на изтласкване, базиран на технологията Speckle Tracking


Auto EF

Speckle Tracking базиран режим на автоматично измерване на фракция на изтласкване
Прочети повече за Auto EF

TP-View Трапецовидното разширение на зрителното поле при изследване на фетално сърце


TP View и B-Steer

Трапецовидното разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
Прочети повече за TP View и B-Steer

mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png


RF QIMT

RF базирана технология за измерване на комплекса интима-медия
Прочети повече за RF QIMT

mylab-twice-advanced-technologies_vpani.png


V-Pan

Панорамно разширение на зрителното поле
Прочети повече за V-Pan

mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png


RF QAS

RF базирана технология за автоматично измерване на артериална еластичност
Прочети повече за RF QAS

CMM М-мод с произволна промяна на позицията на курсора


CMM

М-мод с произволна промяна на позицията на курсора
Прочети повече за CMM

mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png


Stress Echo

Протокол за ехографски стрес тест
Прочети повече за Stress Echo


Ехографите MyLab™Alpha се произвеждат в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и са класифицирани като устройства от клас IIа.

certif.gif
Brochure_300.jpg