MyLab™Eight

Ултразвукова система от класа Premium End определя нов стандарт в качеството на ехографския образ за уверена диагностика

Възможностите и цената на ехографската система зависят от индивидуална конфигурация. Нашите консултанти ще Ви съдействат при изготвяне на техническо задание максимално отговарящо на изискванията Ви.
  • Описание и характеристики
  • Галерия
  • Трансдюсери
  • Сертификати
  • Брошури
  • Медия


MyLab™Eight


MyLab™Eight осигурява надеждна диагностика благодарение на високопроизводителната съвременна платформа и високите технологии, както и простота и лекота на използване.
MyLab™Eight има иновативна ергономика, компактен и мобилен, лесно се предвижва и е в състояние да се приспособи към всякакви условия за работа, включително и най-критичните като интервенционни и операционни зали.
Уникалната функция Opti-Light позволява адаптиране на образа към нивото на осветление в стая. Управлението на функцията Opti-Light е директно от системата, чрез специално предвиден бутон на сензорния екран. Големият висококачествен touch screen екран е добре позициониран близо до най-важните работни зони на контролния панел, което позволява лесно управление с едно докосване на всички параметри в зависимост от режим на работа.
Благодарение на модулната архитектура MyLab™Eight предлага ефективно решение за всяка конкретна нужда, оптимизира условия за работа и подобрява грижите за пациентите.


Описание и възможности


- Premium End мултифункционална цифрова конзола с голям LCD монитор
- висококачествен touch screen дисплей за управление на режимите с едно докосване
- свръхвисока честота на кадрите
- Shear-Wave процесинг
- Fusion Imaging
- дистанционно управление от смартфон
- поддръжка на монокристални трансдюсери с активна матрица
- регулиране на положението на клавиатурата и монитора във всички посоки
- архивиране на клипове в реално време
- MyLab™Desk - софтуер за управление на пациентски архиви и бази данни на външен компютър
- CD DVD устройство и вътрешен Hard Disk, безжична и кабелна връзка с външни устройства
- Pure Brilliance Imaging - автоматично оптимизиране на ултразвуковата картина
- Combined Pulsed Imaging - ефективно подобряване на образа
- TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
- X-View адаптивно премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време
- M-View - мултилъчева технология на сканиране
- CFM/Power - цветен и мощен доплер
- HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
- PW, HPRF и steerable CW - спектрален доплер
- TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
- CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
- CMM анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
- Цветен М-мод
- TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
- B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
- HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
- Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
- Стрес Ехо пакет за провеждане и анализ
- XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
- VPan - панорамно изобразяване на големи органи
- RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
- RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
- Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
- ElaXto - еластосонография / неинвазивна оценка на еластичността на тъканите
- Virtual Navigator - модул за навигация и сливане на образите от УЗ, КТ и МР
- 3D/4D в реално време
- 3D панорамно изображение
PA240 iQ Phased Array трансдюсер с активна матрица. Кардиология, транскраниални, съдови и абдоминални изследвания, CnTI съвместим


PA230E Phased Array трансдюсер. Кардиология, транскраниални, съдови и абдоминални изследвания

PA122E Phased Array трансдюсер. Кардиология, педиатрия, транскраниални и съдови изследвания
PA023E Phased Array трансдюсер. Кардиология, неонаталогия, съдови изследвания

LA532E Линеарен трансдюсер. Малки органи, съдови изследвания
LA523 Линеарен трансдюсер. Ревматология, малки органи, анестезиология, съдови изследвания, CnTI съвместим

LA522E Линеарен трансдюсер. Малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
LA435 Линеарен трансдюсер. Ревматология, малки органи, анестезиология, съдови изследвания

LA 332 iQ линеарен трансдюсер с активна матрица. Педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
LA923 Линеарен трансдюсер. Малки органи

LA533_prev.jpg
LA 533 iQ линеарен трансдюсер с активна матрица. Педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим
IOT332_prev.jpg
IOT332 iQ T-shape интраоперативен трансдюсер с активна матрица

TEE022 Multi-plane TEE трансдюсер. Кардиология, трансезофагиални изследвания
TEE132 Multi-plane педиатричен TEE трансдюсер. Кардиология, трансезофагиални изследвания

CA631 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания
CA123 Микроконвексен трансдюсер. Неонатални, абдоминални, съдови изследвания

CA431 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания
CA621 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания

CA421 Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ, съдови изследвания.
CA430E Конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ

C5-2 Микроконвексен трансдюсер. Кардиология, педиатрия, съдови изследвания
CA541 iQ конвексен трансдюсер с активна матрица. Абдоминални, АГ, урология, педиатрия, малки органи, съдови изследвания, CnTI съвместим

BL433 Bi-scan iQ волуметричен линеарен трансдюсер с активна матрица. Ревматология, малки органи, съдови изследвания
BC431 Bi-scan Волуметрична конвексен трансдюсер. Абдоминални, АГ изследвания, CnTI съвместим

EC1123 End-Fire Ендокавитарен микроконвексен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания
BE1123 Bi-scan волуметричен ендокавитарен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания

TRT33 бипланов микроконвексен&линеарен трансдюсер. Трансвагинални и трансректални изследвания
EC123 End-Fire Ендокавитарен микроконвексен трансдюсер. АГ, урология, трансвагинални, трансректални изследвания, CnTI съвместим


LP323 Лапароскопски линеарен трансдюсерIO323 Интраоперативен линеарен трансдюсер


HF CW Високочестотен доплеров трансдюсер


CW5 Доплеров трансдюсер


CW2 Доплеров трансдюсер
MyLab™Eight е произведен в заводите на Esaote в Италия и Холандия в съответствие с Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93\42\ЕЕС и е класифициран като устройство от клас IIа.

certif.gif
Brochure_MyLabEight