Основни и опционални режими и функционални възможности


mylab-twice-advanced-technologies_tei.png


TEI™

Широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение.
Прочети повече за TEI™

mylab-twice-advanced-technologies_xflow.png


HD Doppler и X-Flow™

Иновативни режими на дуплексното сканиране с цветен/мощен доплер от новото поколение
Прочети повече за HD Doppler и X-Flow™

Режим за създаване на фото реалистични обемни изображения и 4D анимация


3D/4D

Режим за създаване на фото реалистични обемни изображения и 4D анимация
Прочети повече за 3D/4D

Режимът NNE подобрява визуализацията на игли за биопсия и контрастира целевите структури


Needle & Nerve Enhancement

Режимът NNE подобрява визуализацията на игли за биопсия и контрастира целевите структури
Прочети повече за NNE

CnTI™


CnTI™

Режим на контраст-усилена ехография за визуализация на макро-и микро-циркулацията
Прочети повече за CnTI™

ElaXto Режим за оценка на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна


ElaXto

Режим за оценка на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна
Прочети повече за ElaXto

mylab-twice-advanced-technologies-02-c.png


X-HF

Ултра високочестотна ехография с честоти до 22MHz за оценка на кожа и подкожие

TVM - Цветен и пулсов тъканен доплер


TVM™

Тъканен доплер за изследване на кинетичната активност на сърцето.
Прочети повече за TVM™

mylab-twice-adv-tech_01_a.png


XView™

Технология за адаптивно филтриране на образа.
Прочети повече за X-View

mylab-twice-advanced-technologies_cfi.png


Coronary Flow Imaging

Специализиран доплеров режим за оценка на кръвотока в коронарните артерии
Прочети повече за CFI™

mylab-twice-adv-tech_01_b.png


MView™

Многолъчевото сложносъставно сканиране
Прочети повече за MView™

X-Strain Speckle Tracking базирана оценка на регионална и глобална функция на сърдечните кухини


X-Strain

Speckle Tracking базирана оценка на регионална и глобална функция на сърдечните кухини
Прочети повече за X-Strain

mylab-twice-adv-tech_01_c.png


HD Zoom

Увеличение в реално време с висока разделителна способност.
Прочети повече за HD Zoom

Auto EF - Режим на автоматично измерване на фракция на изтласкване, базиран на технологията Speckle Tracking


Auto EF

Speckle Tracking базиран режим на автоматично измерване на фракция на изтласкване
Прочети повече за Auto EF

TP-View Трапецовидното разширение на зрителното поле при изследване на фетално сърце


TP View и B-Steer

Трапецовидното разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
Прочети повече за TP View и B-Steer

mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png


RF QIMT

RF базирана технология за измерване на комплекса интима-медия
Прочети повече за RF QIMT

mylab-twice-advanced-technologies_vpani.png


V-Pan

Панорамно разширение на зрителното поле
Прочети повече за V-Pan

mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png


RF QAS

RF базирана технология за автоматично измерване на артериална еластичност
Прочети повече за RF QAS

CMM М-мод с произволна промяна на позицията на курсора


CMM

М-мод с произволна промяна на позицията на курсора
Прочети повече за CMM

mylab-twice-advanced-technologies-02-g.png


Stress Echo

Протокол за ехографски стрес тест
Прочети повече за Stress Echo